Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 25×50 Cm Màu Đen Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 25×50 cm màu Đen bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Đen

Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 25x50cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn,..

Khung lưới với chất liệu thép bọc Pe cao cấp, thường được sử dụng để trang trí decor, lưới có khả năng chịu nước nên có thể sử dụng ngoài trời

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 25×50 Cm Màu Trắng Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới trang trí 25×50 cm màu Trắng bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Trắng

Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 25x50cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn.

Với chất liệu thép bọc nhựa PE cao cấp, khung lưới có thể chống nước, sử dụng thoải mái ngoài trời. khung lưới thường được sử dụng để trang trí decor

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 30×60 Cm Màu Đen Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 30×60 cm màu Đen bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Đen Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 30x60cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt. 

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 30×60 Cm Màu Trắng Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 30×60 cm màu Trắng bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Trắng Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 30x60cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt. 

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 40×40 Cm Màu Đen Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 40×40 cm màu Đen bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Đen Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 40x40cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt.  #khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 40×40 Cm Màu Trắng Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 40×40 cm màu Trắng bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Trắng Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 40x40cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt.

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 40×60 Cm Màu Đen Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 40×60 cm màu Đen bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Đen Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 40x60cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt.  #khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 40×60 Cm Màu Trắng Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 40×60 cm màu Trắng bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Trắng

Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 40x60cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt. 

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Tấm Lưới Trang Trí 50×50 Cm Màu Đen Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Tấm Lưới Trang Trí 50×50 cm màu Đen bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE

Màu sắc: Đen Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 50x50cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt.

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác

Posted on Để lại phản hồi

Khung Lưới Trang Trí 50×50 Cm Màu Trắng Bằng Thép Bọc PE Cao Cấp

Khung Lưới Trang Trí 50×50 cm màu Trắng bằng thép bọc PE cao cấp

Chất liệu: thép bọc nhựa PE Màu sắc:

Trắng Kích thước: ô lưới 5cm: khổ lưới 50x50cm

Khung lưới đa năng rất nhiều công dụng : Treo đồ, treo ảnh, trang trí góc học tập, bàn ăn … Lưới được làm từ dây thép hàng dính thành tấm lưới, viền là ti thép lớn được hàng bo góc tròn. lưới được nhúng qua lớp nhựa PE. giúp chống nước tốt. không rỉ sắt.

#khungluoi #khungluoidecor #rổtreo #rổtreođồ #giáđựngđồ #kệtreotường #tường #kệ #giá #rổ #kẹpgỗ #khunglưới #khunglướitreotường #wirewallgrid #decorroom #lướisắt #lướitrangtrí #lướimini

Các Loại lưới bọc nhựa khác