Posted on 1 phản hồi

Rổ Treo Lưới 200x145x70mm Bọc PE Đen Cao Cấp

Loại sản phẩm: rổ treo lưới bọc nhựa PE

– Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Trắng

– Kích thước: 200x145x70mm

Rổ lưới bọc nhựa PE RL25 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ lưới bọc nhựa PE RL25 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

#Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ Lưới 200x100x100mm Bọc Nhựa PE Màu Đen Cao Cấp

Rổ lưới bọc nhựa PE RL26

Loại sản phẩm: rổ  bọc nhựa PE

– Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Đen

– Kích thước: 200x100x100mm

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL26 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL26 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ treo lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

#Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ Treo Lưới 320x140x50mm Bọc Nhựa PE Màu Đen

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL32

Loại sản phẩm: rổ lưới bọc nhựa

PE – Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Đen

– Kích thước: 320x140x50mm

Rổ lưới bọc nhựa PE RL32 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ lưới bọc nhựa PE RL32 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

#Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ Lưới 310x110x90mm Bọc Nhựa PE Màu Đen Cao Cấp

Rổ lưới bọc nhựa PE RL31

Loại sản phẩm: rổ treo lưới bọc nhựa PE

– Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Đen

– Kích thước: 310x110x90mm

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL31 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL31 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ treo lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

#Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ Treo Lưới 210x90x80mm Bọc Nhựa PE Màu Đen Cao Cấp

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL27

Loại sản phẩm: rổ lưới bọc nhựa PE

– Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Đen

– Kích thước: 210x90x80mm Rổ lưới bọc nhựa PE RL27 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL27 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

#Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ Treo Lưới 255x80x100mm Bọc Nhựa PE Đen Cao Cấp

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL30

Loại sản phẩm: rổ lưới bọc nhựa PE

– Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Đen

– Kích thước: 255x80x100mm

Rổ lưới bọc nhựa PE RL30 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ lưới bọc nhựa PE RL30 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

#Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ Treo Lưới 220x150x80-120mm Bọc Nhựa PE Màu Đen Cao Cấp

Rổ treolưới bọc nhựa PE RL29

Loại sản phẩm: rổ lưới bọc nhựa PE

– Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Đen

– Kích thước: 220x150x80-120mm

Rổ lưới bọc nhựa PE RL28 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL28 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà. #Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ Treo Lưới 260x150x180mm Bọc Nhựa PE Cao Cấp Màu Trắng

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL33

Loại sản phẩm: rổ lưới bọc nhựa PE

– Chất liệu: thép bọc nhựa PE

– Màu sắc: Trắng

– Kích thước: 260x150x180mm

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL33 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ treo lưới bọc nhựa PE RL33 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

#Rotreoluoi #Rotreotrangtri #Rotreochaucacanh #Rotreohoa #rotreochailo #Rổgiavị #Rổtrangtrí #Rổtreokhunglưới #Rotreobonsai #rổsắt #rổdecor #rổđanăng #kemypham #kenhabep #ketreo #rotrungbay #rotreomypham #rotreophukien

Xem các mẫu rổ treo lưới khác tại đây.

Posted on Để lại phản hồi

Rổ lưới bọc nhựa PE cao cấp màu trắng RL32

Rổ lưới bọc nhựa PE RL32
Loại sản phẩm: rổ lưới bọc nhựa PE
– Chất liệu: thép bọc nhựa PE
– Màu sắc: Trắng
– Kích thước: 310x110x90mm

Rổ lưới bọc nhựa PE RL32 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ lưới bọc nhựa PE RL32 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

hdr

AMD-VN chuyên cung cấp các loại móc treo phụ kiện, móc treo chống trộm, khóa chặn chống trộm, kệ siêu thị, kệ treo tường giá rẻ, khung lưới treo hàng, tấm gỗ slatwall treo hàng, tấm thép đục lỗ treo hàng, các loại ray gắn tường, các loại rãnh nhôm cài tấm gỗ, mũi phay rãnh gỗ slatwall, mũi soi rãnh gỗ slatwall, và nhiều vật tư thi công shop khác.. thiết bị chống trộm điện thoại máy tính bảng, giá đỡ chống trộm trưng bày trải nghiệm điện thoại máy tính bảng,….

Ngoài ra AMD-VN còn nhận tư vấn, thiết kế và sản xuất vật tư theo bản vẽ của khách hàng.

Mọi thông tin xin liên hệ:

chăm sóc logo

Địa chỉ:  36/4 Tự Lập, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 6297 2061

Hotline: 0931.344.991 – 0931.344.995 – 0931.344.996 – 0931.344.997

Email: vattuthicongshopamd@gmail.com

Trang web: www.amd-vn.com / phukienthicong.com / ketreotuonggiare.com / vattuthicongshop.com

Posted on Để lại phản hồi

Rổ lưới bọc nhựa PE cao cấp màu trắng RL31

Rổ lưới bọc nhựa PE RL31
Loại sản phẩm: rổ lưới bọc nhựa PE
– Chất liệu: thép bọc nhựa PE
– Màu sắc: Trắng
– Kích thước: 310x110x90mm

Rổ lưới bọc nhựa PE RL31 được là từ những sợi dây thép đang vào nhau và được phủ bới một lớp nhựa PE trang trí bảo vệ.

Rổ lưới bọc nhựa PE RL31 có ưu điểm cách điện, các nhiệt, chống nước, axit nên được sử dụng rất rộng rải trong nhiều môi trường. Hiện đang là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản.

Rổ lưới có thể được cài vào nhiều vị trí như dưới tấm gỗ, khung lưới, tấm thép đục lỗ, thanh ray gắn tường,….được sử dụng để đựng các vật dụng, sản phẩm trưng bày trong các của hàng, shop, hoặc các vật dụng cá nhân trong nhà.

hdr

AMD-VN chuyên cung cấp các loại móc treo phụ kiện, móc treo chống trộm, khóa chặn chống trộm, kệ siêu thị, kệ treo tường giá rẻ, khung lưới treo hàng, tấm gỗ slatwall treo hàng, tấm thép đục lỗ treo hàng, các loại ray gắn tường, các loại rãnh nhôm cài tấm gỗ, mũi phay rãnh gỗ slatwall, mũi soi rãnh gỗ slatwall, và nhiều vật tư thi công shop khác.. thiết bị chống trộm điện thoại máy tính bảng, giá đỡ chống trộm trưng bày trải nghiệm điện thoại máy tính bảng,….

Ngoài ra AMD-VN còn nhận tư vấn, thiết kế và sản xuất vật tư theo bản vẽ của khách hàng.

Mọi thông tin xin liên hệ:

chăm sóc logo

Địa chỉ:  36/4 Tự Lập, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 6297 2061

Hotline: 0931.344.991 – 0931.344.995 – 0931.344.996 – 0931.344.997

Email: vattuthicongshopamd@gmail.com

Trang web: www.amd-vn.com / phukienthicong.com / ketreotuonggiare.com / vattuthicongshop.com